Maple :: liczby zespolone

Definicja

Liczbę zespoloną definiujemy jako a + b*I gdzie a oraz b są dowolnymi liczbami rzeczywistymi, a I jest jednostką urojoną: I² = –1.

> z:=3+5*I;

                 z := 3 + 5 I

Część rzeczywista i urojona liczby zespolonej

> Re(z);

                    3
> Im(z);

                    5