Zegar

Program Zegar jest wygaszaczem ekranu dla systemu Windows prezentującym zegar analogowy. Głównymi zaletami programu są:

 • czytelność,
 • bardzo prostota obsługa,
 • brak konieczności instalacji.

W chwili obecnej dostępna jest wersja wygaszacza ekranu Zegar oznaczona numerem 3.8 (build 187)dalsze prace nad programem zostały zakończone.

Licencja

Wykorzystanie programu „Zegar” podlega licencji programów autorstwa Marcina Sadowskiego.

Do pobrania

główne pliki

 • zegar.scr (0,5 MB) – główny plik wygaszacza ekranu Zegar w najnowszej wersji 3.8 (build 187)

dźwięki do wybijania godzin

 • dingdong.wav (0,5 MB) – sygnał nowej stacji w metrze
 • bigbell.wav (1,5 MB) – potrójny gong – dzwon kościelny
 • churchbell.wav (1,1 MB) – pojedynczy gong – dzwon kościelny
 • churchbell2.wav (0,2 MB) – pojedynczy gong – dzwon kościelny (wersja przygotowana przez Adama Niedzwieckiego)

pliki języków

 • zegar_pl.lng (1 KB) – język polski (zawiera odmienione nazwy miesięcy, np. „stycznia” zamiast systemowego „styczeń”)
 • zegar_en.lng (1 KB) – język angielski
 • zegar_eo.lng (1 KB) – język esperanto

Instalacja

Aby zainstalować lub zaktualizować program Zegar należy pobrać jego najnowszą wersję (plik zegar.scr) i wgrać do katalogu C:\Windows (ewentualnie zastępując poprzednią wersję).

Aktualizacja programu nie zmienia dotychczasowych ustawień (np. wyświetlanego tekstu, czcionki napisów, kolorów) tylko dodaje nowe opcje i możliwości.

Po zainstalowaniu (zaktualizowaniu) warto przejrzeć ustawienia programu w celu dostosowania parametrów pracy Zegara do swoich potrzeb. Szczególnie poleca się wyłączenie pokazywania stanu baterii dla komputerów stacjonarnych.

Pobrane pliki języka można zapisać na dysku komputera w dowolnym katalogu (np. C:\Windows).

Deinstalacja

Aby odinstalować program Zegar wystarczy wykonać dwa kroki:

 1. w oknie konfiguracji kliknąć na przycisk Domyślne, aby wymazać wpisy w rejestrze systemu odpowiedzialne za parametry pracy wygaszacza ekranu Zegar,
 2. z katalogu C:\Windows skasować plik zegar.scr

Proszę pamiętać też o skasowaniu ewentualnych plików języka zapisanych na komputerze.

Konfiguracja

Konfiguracja wygaszacza ekranu Zegar dostępna jest poprzez Panel sterowania. W systemie Windows XP: Start » Panel sterowania » Ekran » Wygaszacz ekranu » Ustawienia.

Opcje wygaszacza ekranu Zegar zostały tak przygotowane, aby były zrozumiałe dla każdego i nie potrzebują specjalnych wyjaśnień. Komentarza mogą wymagać jedynie symbole zastępcze w tekście wyświetlanym na cyferblacie.

Jeżeli chcesz, aby nazwy i skróty miesięcy i dni tygodni były wyświetlane na cyferblacie w innym języku niż język twojego systemu operacyjnego pobierz odpowiedni plik języka.

W każdej chwili można użyć przycisku Domyślne znajdującego się w dolnej części okna ustawień wygaszacza ekranu Zegar, aby przywrócić wszystkie parametry pracy programu do wartości domyślnych (czyli takich, jak przy pierwszym uruchomieniu programu).

Symbole zastępcze – tekście wyświetlanym na cyferblacie można umieścić tzw. symbole zastępcze. Dzięki nim tekst ten będzie automatycznie aktualizowany w zależności od sytuacji. We wszystkich przypadkach (za wyjątkiem oznaczonych) wielkość liter nie ma znaczenia na interpretację wyświetlanych znaków, czyli na przykład wpisanie zarówno tt jak i TT spowoduje wyświetlenie czasu w formacie systemowym długim.

formaty specjalne

c – data w formacie systemowym, krótkim + czas w formacie systemowym długim, np. 2007-01-20 13:25:45

ddddd – data w formacie systemowym krótkim, np. 2007-01-20

dddddd – data w formacie systemowym długim, np. 20 styczeń 2007

t – czas w formacie systemowym krótkim, np. 13:25

tt – czas w formacie systemowym długim, np. 13:25:45

/ – systemowy separator daty

: – systemowy separator czasu

'xx' lub "xx" – znaki objęte pojedynczym lub podwójnym cudzysłowem zostaną wyświetlone „tak jak są”, wielkość liter ma znaczenie na sposób wyświetlania tekstu

[ver] – wersja wygaszacza ekranu Zegar

formaty daty

d – numer dnia bez zera wiodącego, 1 – 31

dd – numer dnia z zerem wiodącym, 01 – 31

ddd – skrót dnia tygodnia, Pn – N

dddd – nazwa dnia tygodnia, Poniedziałek – Niedziela

e – rok w obecnej erze bez zera wiodącego (tylko: Japonia, Korea i Tajwan)

ee – rok w obecnej erze z zerem wiodącym (tylko: Japonia, Korea i Tajwan)

g – skrót obecnej ery (tylko: Japonia i Tajwan)

gg – nazwa obecnej ery (tylko: Japonia i Tajwan)

m – numer miesiąca bez zera wiodącego, 1 – 12

mm – numer miesiąca z zerem wiodącym, 01 – 12

mmm – skrót miesiąca, Sty – Gru

mmmm – nazwa miesiąca, Styczeń – Grudzień

yy – rok w formacie dwucyfrowym, 00 – 99

yyyy – rok w formacie czterocyfrowym, 0000 – 9999

formaty czasu

h – godzina bez zera wiodącego, 0 – 23

hh – godzina z zerem wiodącym, 00 – 23

n – minuty bez zera wiodącego, 0 – 59

nn – minuty z zerem wiodącym, 00 – 59

s – sekundy bez zera wiodącego, 0 – 59

ss – sekundy z zerem wiodącym, 00 – 59

z – milisekundy bez zera wiodącego, 0 – 999

zzz – milisekundy z zerem wiodącym, 000 – 999

am/pm – włącza 12-godzinny format czasu + znacznik „am” lub „pm”; można użyć małych i/lub dużych liter, wielkość liter ma znaczenie na sposób wyświetlania tekstu*

a/p – włącza 12-godzinny format czasu + znacznik „a” lub „p”; można użyć małych i/lub dużych liter, wielkość liter ma znaczenie na sposób wyświetlania tekstu*

ampm – włącza 12-godzinny format czasu, ale nie wyświetla znacznika typu „am/pm”*

* Znacznik „am” wyświetlany jest pomiędzy godziną 0 (systemu 24-godzinnego) i godziną 11-tą. Znacznik „pm” wyświetlany jest pomiędzy godziną 12-tą (systemu 24-godzinnego) i godziną 23-tą (systemu 24-godzinnego).