Podstawy programu MAPLE

5. Liczby całkowite

5.1. Dzielenie liczb całkowitych

iquo(m,n)
zwraca liczbę całkowitą q, która jest ilorazem liczb m przez n; m = n q + r
irem(m,n)
zwraca liczbę całkowitą r będącą resztą z dzielenia liczby m przez n; m = n q + r

5.2. Rozkład liczby na czynniki pierwsze

> ifactor(31722722304);

             10     2   2
           (2)  (3) (7)  (13)  (29) (43)

> ifactors(31722722304);

      [1, [[2, 10], [3, 1], [7, 2], [13, 2], [29, 1], [43, 1]]]


5.3. Inne funkcje na liczbach całkowitych

igcd(x1,x2,x3...)
wyznacza największy wspólny dzielnik liczb x1, x2, x3...
ilcm(x1,x2,x3...)
wyznacza najmniejszą wspólną wielokrotność liczb x1, x2, x3...

5.4. Liczby pierwsze

isprime(n)
sprawdza czy liczba n jest liczbą pierwszą
ithprime(n)
wyznacza n-tą liczbę pierwszą
prevprime(m)
zwraca największą liczbę pierwszą, ale nie większą niż liczba m
nextprime(m)
zwraca najmniejszą liczbę pierwszą, ale nie mniejszą niż liczba m
[koniec]