to ja…

to ja…

 animator • demonstrator • nauczyciel • wykładowca • trener

Nie mogę każdego nauczyć,
ale mogę zachęcić do samodzielnego poznawania
(Sokrates)