To właśnie ja!

  • fizyk – Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • manager – Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Co robię?

  1. Kreuję i zarządzam projektami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi. Przygotowuję harmonogramy rzeczowo-finansowe, dokumentację bieżącą oraz raporty.
  2. Popularyzuję naukę. Przedstawiam w przejrzysty sposób niejednokrotnie trudne zagadnienia naukowe dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.  Inspiruję do obserwacji, przeprowadzania doświadczeń, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.
  3. Szkolę ze sztuki prezentacji. Wskazuję drogę do czytelnego i przejrzystego przekazu, który przyniesie korzyść zarówno mówcy, jak i słuchaczom. Instruuję  jak przygotować wystąpienie, które na długo pozostanie (pozytywnie) w pamięci audytorium.

Moje motto…

Nauczyć jak myśleć, a nie co myśleć…