Podstawy programu MAPLE

26. Inne

rand()
zwraca 12-cyfrową liczbę losową
length(expr)
zwraca długość wyrażenia expr: jeżeli jest to wyraz (ciąg znaków), to zwraca ilość znaków; jeżeli jest to liczba całkowita, to zwraca ilość cyfr
restart
restart programu Maple i przejście do takiej postaci, jaka jest tuż po jego uruchomieniu.
simplify(%)
prośba o uproszczenie wyniku ostatniego obliczenia.
[koniec]