Podstawy programu MAPLE

6. Ułamki

6.1. Funkcje podstawowe

ceil(x)
funkcja "sufit", zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą bądź równą x
floor(x)
funkcja "podłoga", zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą bądź równą x
numer(x)
zwraca licznik ułamka x
denom(x)
zwraca mianownik ułamka x
frac(x)
zwraca część ułamkową liczby x: frac(x) = x - trunc(x)
trunc(x)
zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą bądź równą x, dla x<0: trunc(x) = -trunc(-x)
round(x)
przybliża do najbliższej liczby całkowitej
rationalize(x)
usuwa niewymierność z mianownika ułamka x

Dla liczb zespolonych mamy:

gdzie Y zdefiniowane jest jako:

Y = 0 gdy: a + b < 1
Y = 1 gdy: a + b >= 1 oraz a >= b
Y = I gdy: a + b >= 1 oraz a < b

gdzie: a = Re(x)-floor(Re(x)) oraz b = Im(x)-floor(Im(x))


6.2. Ułamki łańcuchowe

> with(numtheory);

Warning, the protected name order has been redefined and unprotected
[GIgcd, bigomega, cfrac, cfracpol, cyclotomic, divisors, factorEQ, factorset,

  fermat, imagunit, index, integral_basis, invcfrac, invphi, issqrfree,

  jacobi, kronecker, lambda, legendre, mcombine, mersenne, migcdex,

  minkowski, mipolys, mlog, mobius, mroot, msqrt, nearestp, nthconver,

  nthdenom, nthnumer, nthpow, order, pdexpand, phi, pi, pprimroot, primroot,

  quadres, rootsunity, safeprime, sigma, sq2factor, sum2sqr, tau, thue]

> cfrac(Pi);

                    1
       3 + ----------------------------------------------
                     1
         7 + ------------------------------------------
                       1
           15 + -------------------------------------
                        1
              1 + ---------------------------------
                         1
                292 + ---------------------------
                          1
                   1 + -----------------------
                           1
                     1 + -------------------
                            1
                       1 + ---------------
                             1
                         2 + -----------
                              1
                           1 + -------
                             3 + ...

Dodanie parametru quotients powoduje wypisanie jedynie współczynników:

> cfrac(Pi, 'quotients');

          [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ...]

Jako argument można podać nazwę zmiennej, pod którą zostaną zapisane kolejne ułamki, coraz to lepiej przybliżające rozwijaną wartość:

> cfrac(Pi,6,'con');

                    1
           3 + ------------------------------
                     1
             7 + --------------------------
                       1
               15 + ---------------------
                        1
                  1 + -----------------
                         1
                    292 + -----------
                          1
                       1 + -------
                         1 + ...

> con;

             333 355 103993 104348 208341
        [3, 22/7, ---, ---, ------, ------, ------, ...]
             106 113 33102  33215  66317

I tak różnica pomiędzy dokładną wartością liczby π a ostatnim z wyświetlonych ułamków (208341/66317) wynosi tylko 0,1×10-8

Jeżeli chcemy uzyskać przybliżenie ułamka łańcuchowego u do n-tego rzędu, należy użyć polecenia nthconver(u,n):

> nthconver(cfrac(Pi),3);

                   355
                   ---
                   113

> cfrac(tan(x));

                   x
        ------------------------------------------------
                     2
                    x
        1 - --------------------------------------------
                      2
                     x
          3 - ----------------------------------------
                       2
                      x
            5 - ------------------------------------
                        2
                       x
              7 - --------------------------------
                         2
                        x
                9 - ----------------------------
                          2
                         x
                  11 - -----------------------
                           2
                           x
                    13 - ------------------
                            2
                            x
                       15 - -------------
                              2
                             x
                         17 - --------
                            19 + ...

> nthconver(cfrac(tan(x)),1);

                    x

> nthconver(cfrac(tan(x)),2);

                   3 x
                  -------
                   2
                  -x + 3

[koniec]