Podstawy programu MAPLE

23. Liczby zespolone

23.1. Definicja

Liczbę zespoloną definiujemy jako a + b*I gdzie a oraz b są dowolnymi liczbami rzeczywistymi, a I jest jednostką urojoną: I2 = -1.

> z:=3+5*I;

                 z := 3 + 5 I


23.2. Część rzeczywista i urojona liczby z

> Re(z);

                    3

> Im(z);

                    5

[koniec]