Podstawy programu MAPLE

20. Całkowanie przez zamianę zmiennych

20.1. Całkowanie metodą "tradycyjną"

> Int((cos(x)+1)^3*sin(x),x);

              /
              |       3
              | (cos(x) + 1) sin(x) dx
              |
             /

> value(%);

                        4
               -1/4 (cos(x) + 1)


20.2. Całkowanie metodą zamiany zmiennych

> with(student);

[D, Diff, Doubleint, Int, Limit, Lineint, Product, Sum, Tripleint, changevar,

  completesquare, distance, equate, integrand, intercept, intparts, leftbox,

  leftsum, makeproc, middlebox, middlesum, midpoint, powsubs, rightbox,

  rightsum, showtangent, simpson, slope, summand, trapezoid]

> changevar(cos(x)+1=u,Int((cos(x)+1)^3*sin(x),x),u);

                  /
                  |  3
                  | -u du
                  |
                 /

> value(%);

                    4
                    u
                  - ----
                    4

> subs(u=cos(x)+1,%);

                        4
               -1/4 (cos(x) + 1)


20.3. Całka oznaczona

> changevar(cos(x)+1=u,Int((cos(x)+1)^3*sin(x),x=0..Pi),u);

                   2
                  /
                  |  3
                  |  u du
                  |
                 /
                  0

> value(%);

                    4

Dla porównania wynik otrzymany metodą "tradycyjną":

> Int((cos(x)+1)^3*sin(x),x=0..Pi);

              Pi
              /
             |        3
             |  (cos(x) + 1) sin(x) dx
             |
             /
              0

> value(%);

                    4

[koniec]