Maple :: wyrażenia wymierne

Przykład wyrażenia wymiernego

> f:=(4*x+1)/(x^4-13*x^2+36);

                   4 x + 1
               f := ---------------
                  4    2
                 x - 13 x + 36
> ff:=factor(f);

                    4 x + 1
           ff := -------------------------------
              (x - 2) (x - 3) (x + 3) (x + 2)

Licznik wyrażenia

> numer(f);

                  4 x + 1

Mianownik wyrażenia

> denom(f);

                 4    2
                x - 13 x + 36
> denom(ff);

            (x - 2) (x - 3) (x + 3) (x + 2)

Usuwanie niewymierności z mianownika

Weźmy takie wyrażenie wymierne, zawierające niewymierność w mianowniku (w tym przypadku pierwiastek trzeciego stopnia z 2):

> 1 / ( 2 + root[3](2) );

                   1
                 ----------
                    (1/3)
                 2 + 2

Niewymierność usuwa się stosując funkcję rationalize:

> rationalize( % );

                   1/3  2/3
                   2   2
                2/5 - ---- + ----
                   5   10