Maple :: wstęp

Rozpoczynamy pracę z programem MAPLE

Maple jest kompletnym środowiskiem do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych z wykorzystaniem rachunku symbolicznego, obliczeń numerycznych z dowolną dokładnością, oraz bogatym zestawem sposobów wizualizacji matematycznej. Zastosowanie rachunku symbolicznego pozwala na rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób dokładny, w przeciwieństwie do podejścia numerycznego, gdzie zazwyczaj otrzymuje się rozwiązania przybliżone.

Pierwszą rzeczą na jaką musisz zwrócić uwagę podczas pracy z programem Maple jest znak zgłoszenia > znajdujący się z lewej strony okna. Wszystkie instrukcje przekazywane do programu będą wpisywane po tym znaku zgłoszenia.

Dane wejściowe muszą być zakończone znakiem ; lub znakiem :. Znak ; informuje program MAPLE aby wykonał podane instrukcje, a wynik wyświetlił na ekranie, natomiast znak : oznacza, że wyrażenie ma być tylko wykonane, bez wyświetlania rezultatu jego pracy. Zobaczmy:

> a:=2;

                  a := 2
> b:=3:

MAPLE pamięta teraz obie zmienne: a = 2 oraz b = 3. Można teraz wykonać dodawanie a + b:

> a+b;

                    5

Ważnym znakiem specjalnym jest backslash \. Jest to znak kontynuacji: jeżeli wynik nie mieści się w jednej linijce, każda linijka zakończona jest właśnie tym znakiem:

> 100!

933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929638952175999932\
  29915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000\
  000000000000

Uzyskiwanie pomocy

Niniejsze strony (zgodnie z tytułem) zawierają jedynie podstawy programu MAPLE. Często przedstawione funkcje posiadają o wiele więcej możliwości, niż zostało to tutaj opisane. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie interesującej funkcji należy użyć znaku zapytania ? przez nazwą funkcji:

> ?simplify

simplify - apply simplification rules to an expression

Calling Sequence
   simplify(expr)

   simplify(expr, n1, n2, ...)

   simplify(expr, assume=prop)

   simplify(expr, symbolic)


Parameters
   expr    - any expression

   n1, n2,... - (optional) names, sets, or lists

   prop    - (optional) any property


Description
- The simplify command is used to apply simplification rules to an expression.
...

Aby zakończyć czytanie pomocy należy nacisnąć przycisk [Q] na klawiaturze.

Kończenie pracy programu

W celu zakończenia sesji i wyjścia z programu należy użyć polecenia:

> quit;

Można też użyć kombinacji [Ctrl]+[D].