Maple :: ułamki

Funkcje podstawowe

ceil(x) — funkcja „sufit”, zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą bądź równą x

floor(x) — funkcja „podłoga”, zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą bądź równą x

numer(x) — zwraca licznik ułamka x

denom(x) — zwraca mianownik ułamka x

frac(x) — zwraca część ułamkową liczby x: frac(x) = x - trunc(x)

trunc(x) — zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą bądź równą x, dla x<0: trunc(x) = -trunc(-x)

round(x) — przybliża do najbliższej liczby całkowitej

rationalize(x) — usuwa niewymierność z mianownika ułamka x

Dla liczb zespolonych mamy:

 • trunc(x) = trunc(Re(x)) + I*trunc(Im(x))
 • round(x) = round(Re(x)) + I*round(Im(x))
 • frac(x) = frac(Re(x)) + I*frac(Im(x))
 • ceil(x) = -floor(-x)
 • floor(x) = floor(Re(x)) + I*floor(Im(x)) + Y

gdzie Y zdefiniowane jest jako:

 • Y = 0 gdy: a + b < 1
 • Y = 1 gdy: a + b ≥ 1 oraz ab
 • Y = I gdy: a + b ≥ 1 oraz a < b

gdzie: a = Re(x) – floor(Re(x)) oraz b = Im(x) – floor(Im(x))

Ułamki łańcuchowe

> with(numtheory);

Warning, the protected name order has been redefined and unprotected
[GIgcd, bigomega, cfrac, cfracpol, cyclotomic, divisors, factorEQ, factorset,

  fermat, imagunit, index, integral_basis, invcfrac, invphi, issqrfree,

  jacobi, kronecker, lambda, legendre, mcombine, mersenne, migcdex,

  minkowski, mipolys, mlog, mobius, mroot, msqrt, nearestp, nthconver,

  nthdenom, nthnumer, nthpow, order, pdexpand, phi, pi, pprimroot, primroot,

  quadres, rootsunity, safeprime, sigma, sq2factor, sum2sqr, tau, thue]
> cfrac(Pi);

                    1
       3 + ----------------------------------------------
                     1
         7 + ------------------------------------------
                       1
           15 + -------------------------------------
                        1
              1 + ---------------------------------
                         1
                292 + ---------------------------
                          1
                   1 + -----------------------
                           1
                     1 + -------------------
                            1
                       1 + ---------------
                             1
                         2 + -----------
                              1
                           1 + -------
                             3 + ...

Dodanie parametru quotients powoduje wypisanie jedynie współczynników:

> cfrac(Pi, 'quotients');

          [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ...]

Jako argument można podać nazwę zmiennej, pod którą zostaną zapisane kolejne ułamki, coraz to lepiej przybliżające rozwijaną wartość:

> cfrac(Pi,6,'con');

                    1
           3 + ------------------------------
                     1
             7 + --------------------------
                       1
               15 + ---------------------
                        1
                  1 + -----------------
                         1
                    292 + -----------
                          1
                       1 + -------
                         1 + ...
> con;

             333 355 103993 104348 208341
        [3, 22/7, ---, ---, ------, ------, ------, ...]
             106 113 33102  33215  66317

I tak różnica pomiędzy dokładną wartością liczby π a ostatnim z wyświetlonych ułamków (208341/66317) wynosi tylko 0,1×10⁻⁸

Jeżeli chcemy uzyskać przybliżenie ułamka łańcuchowego u do n-tego rzędu, należy użyć polecenia nthconver(u,n):

> nthconver(cfrac(Pi),3);

                   355
                   ---
                   113
> cfrac(tan(x));

                   x
        ------------------------------------------------
                     2
                    x
        1 - --------------------------------------------
                      2
                     x
          3 - ----------------------------------------
                       2
                      x
            5 - ------------------------------------
                        2
                       x
              7 - --------------------------------
                         2
                        x
                9 - ----------------------------
                          2
                         x
                  11 - -----------------------
                           2
                           x
                    13 - ------------------
                            2
                            x
                       15 - -------------
                              2
                             x
                         17 - --------
                            19 + ...
> nthconver(cfrac(tan(x)),1);

                    x
> nthconver(cfrac(tan(x)),2);

                   3 x
                  -------
                   2
                  -x + 3