Maple :: tabele i tablice

Tabele

Definicja tabeli

Tabelę definiuje się przy pomocy funkcji table([lista]) gdzie lista zawiera pary: index=wartość, na przykład polecenie:

> t:=table([a=1,b=2,c=3]);

            t := table([c = 3, b = 2, a = 1])

tworzy tabelę:

+---+---+
| a | 1 |
+---+---+
| b | 2 |
+---+---+
| c | 3 |
+---+---+

Dodawanie pozycji do tabeli

> t[e]:=5;

                  t[e] := 5
> print(t);

           table([c = 3, e = 5, b = 2, a = 1])

Odczytywanie wartości z tabeli

Aby odczytać jaka wartość jest przypisana w tabeli do litery „a” należy wpisać:

> t[a];

                    1

Jeżeli spróbujemy odczytać wartość nieistniejącą w tabeli (np. liczbę odpowiadającą literze „d”) uzyskamy:

> t[d];

                   t[d]

Tablice

Tablicę w programie MAPLE definiuje się przy pomocy instrukcji array jak następuje:

Tablice jednowymiarowe

> v:=array(1..3);

              v := array(1 .. 3, [])
> print(v);

               [v[1], v[2], v[3]]

Tablice dwuwymiarowe

> v:=array(1..2,1..2);

            v := array(1 .. 2, 1 .. 2, [])
> print(v);

               [v[1, 1]  v[1, 2]]
               [         ]
               [v[2, 1]  v[2, 2]]

Dostęp do komórek tablicy

> for i from 1 to 2 do
for j from 1 to 2 do
v[i,j]:=i*j*5
od od;

> print(v);

                 [ 5  10]
                 [    ]
                 [10  20]
> v[2,2];

                   20