Maple :: sumy, iloczyny i granice

Sumy

> Sum(x/(x-1), x=2..10);

                  10
                 -----
                  \   x
                  )  -----
                  /  x - 1
                 -----
                 x = 2
> sum(x/(x-1), x=2..10);

                   29809
                   -----
                   2520
> sum(1/2^x, x=0..infinity);

                    2

Iloczyny

> Product(x, x=3..5);

                   5
                 --------'
                 ' | |
                  | |  x
                  | |
                  | |
                  x = 3
> product(x, x=3..5);

                   60

Granice

> Limit(sin(x)/x, x=0);

                    sin(x)
                 lim  ------
                x -> 0  x
> limit(sin(x)/x, x=0);

                    1

Rozwinięcie w szereg

Szereg potęgowy

> series(sin(x), x=0, 10);

          3     5      7       9   10
      x - 1/6 x + 1/120 x - 1/5040 x + 1/362880 x + O(x )

Szereg Taylora

Funkcja taylor(f,x,n) rozwija w szereg Taylora wyrażenie f będące funkcją zmiennej x względem x (domyślne x = 0) i wypisuje wyrazy rzędu co najwyżej n.

> taylor(1/(1-x),x,5);

                 2  3  4   5
             1 + x + x + x + x + O(x )
> taylor(1/(1-x),x=0,5);

                 2  3  4   5
             1 + x + x + x + x + O(x )
> taylor(1/(1-x),x=1,5);

Error, does not have a taylor expansion, try series()

Szereg Taylora funkcji wielu zmiennych

Funkcja mtaylor(f,var,n) rozwija w szereg Taylora wyrażenie f będące funkcją zmiennych var (na przykład: [x,y]) i wypisuje wyrazy rzędu co najwyżej n.

> f:=(x,y)->exp(-(x^2+y^2)*cos(x^2+y^2)^2);

                    2  2    2  2 2
         f := (x, y) -> exp(-(x + y ) cos(x + y ) )
> mtaylor(f(x,y),[x,y],8);

   2  2    4  2 2    4    6    4 2    2 4
1 - x - y + 1/2 x + x y + 1/2 y + 5/6 x + 5/2 x y + 5/2 x y

      6
   + 5/6 y