Maple :: stałe

W programie MAPLE zdefiniowanych jest domyślnie kilka stałych. Oto one (w kolejności alfabetycznej):

bernoulli(n)n-ta liczba Bernoulli'ego

Catalan — stała Catalan'a, 0.9159655942..., zdefiniowana jako: sum((-1)^i/(2*i+1)^2,i=0..infinity)

euler(n)n-ta liczba Euler'a

exp(1) — podstawa logarytmów naturalnych, e = 2.718281828...

fibonacci(n)n-ta liczba Fibonacci'ego F(n), wyznaczona z zależności rekurencyjnej F(n) = F(n–2) + F(n–1) gdzie F(0) = 1 oraz F(1) = 1. Użycie tej funkcji wymaga załadowania pakietu combinat (with(combinat))

gamma — stała Euler'a, γ = 0.5772156649..., zdefiniowana jako: limit(sum(1/i, i=1..n) - ln(n), n=infinity)

I — jednostka urojona i² = –1

infinity — nieskończoność

-infinity — minus nieskończoność

Piπ = 3.141592654...