Maple :: rozkład wyrażenia wymiernego na ułamki proste

Zadanie

Weźmy taką funkcję wymierną zmiennej x:

> f:=(4*x+1)/(x^4-13*x^2+36);

                   4 x + 1
               f := ---------------
                  4    2
                 x - 13 x + 36

Metoda pierwsza

Rozłóżmy mianownik wyrażenia f:

> ff:=factor(f);
                    4 x + 1
           ff := -------------------------------
              (x - 2) (x - 3) (x + 3) (x + 2)

Wiemy teraz, że nasze wyrażenie f można zapisać w postaci następującej:

> p:=A/(x+2)+B/(x+3)+C/(x-3)+D/(x-2);

               A    B    C    D
           p := ----- + ----- + ----- + -----
              x + 2  x + 3  x - 3  x - 2

gdzie A, B, C oraz D są poszukiwanymi współczynnikami rozkładu. Teraz wystarczy tylko utworzyć równanie ff = p.

> r:=ff=p;

           4 x + 1         A    B    C    D
   r := ------------------------------- = ----- + ----- + ----- + -----
     (x - 2) (x - 3) (x + 3) (x + 2)  x + 2  x + 3  x - 3  x - 2

> rr:=simplify((r*mian));

          3    2           3    2
rr := 4 x + 1 = A x - 2 A x - 9 A x + 18 A + B x - 3 B x - 4 B x + 12 B

     3    2           3    2
   + C x + 3 C x - 4 C x - 12 C + D x + 2 D x - 9 D x - 18 D

Rozwiązania tego równania ff = p są poszukiwanymi współczynnikami:

> solve({subs(x=-2,rr),subs(x=-3,rr),subs(x=3,rr),subs(x=2,rr)},{A,B,C,D});

              13   11   -7   -9
            {C = --, B = --, A = --, D = --}
              30   30   20   20

Metoda druga

Można też trochę inaczej. Wydzielmy najpierw licznik i mianownik tego wyrażenia:

> l:=numer(f);

                 l := 4 x + 1
> mian:=denom(f);

                   4    2
              mian := x - 13 x + 36

Zastosujmy funkcję factor do rozłożenia mianownika:

> factor(mian);

            (x - 2) (x - 3) (x + 3) (x + 2)

Wiemy już na jakie ułamki można rozłożyć nasze wyrażenie. Zapiszmy więc:

> ulamki:=A/(x-2)+B/(x-3)+C/(x+2)+D/(x+3);

                A    B    C    D
          ulamki := ----- + ----- + ----- + -----
               x - 2  x - 3  x + 2  x + 3

I dalej:

> p:=map(x->factor(mian)*x,ulamki);

p := (x - 3) (x + 3) (x + 2) A + (x - 2) (x + 3) (x + 2) B

   + (x - 2) (x - 3) (x + 3) C + (x - 2) (x - 3) (x + 2) D
> solve({subs(x=2,l=p),subs(x=3,l=p),subs(x=-2,l=p),subs(x=-3,l=p)},{A,B,C,D});

              13   11   -7   -9
            {B = --, D = --, C = --, A = --}
              30   30   20   20