Maple :: równania różniczkowe

Proste równanie różniczkowe

Rozwiążmy równanie różniczkowe: x'(t) = x(t)

> eq := diff( x(t), t ) = x(t);

                  d
               eq := -- x(t) = x(t)
                  dt
> dsolve( eq, x(t) );

                x(t) = _C1 exp(t)

Wynik jest oczywisty: x(t) = C exp(t)

Warunek początkowy

Aby wyznaczyć rozwiązanie naszego równania z warunkiem początkowym, np. x(0) = 1, wystarczy podać te informacje w pierwszym argumencie dsolve:

> dsolve( {eq, x(0) = 1}, x(t) );

                 x(t) = exp(t)

Wykres wyniku

> plot( rhs(%), t = -1..1 );

                    +                  A
                    +                 AA
                  2.5 +                AA
                    +                A
                    +              AAA
                    +             AAA
                   2 +            AAA
                    +           AAA
                    +          AA
                    +         AAA
                  1.5 +       AAA
                    +      AAA
                    +    AAAA
                    +  AAAA
                    +AAAAA
                  AA1A*A
               AAAAAA  +
            AAAAAAA    +
         AAAAAAAA       +
    AAAAAAAAAA         0.5 +
 ******++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++
 -1  -0.8  -0.6  -0.4  -0.2   0   0.2   0.4  0.6   0.8

Funkcja rhs(%) zwraca prawą stronę równości % (ang. right hand side), czyli u nas exp(t) – i właśnie to wyrażenie podstawia się jako pierwszy argument (tzn. co narysować?) funkcji plot()

Układ równań różniczkowych

x'(t) = y(t)

y'(t) = –x(t)

> eq := {diff(x(t),t)=y(t) , diff(y(t), t) = -x(t)};

              d        d
          eq := {-- x(t) = y(t), -- y(t) = -x(t)}
              dt       dt
> dsolve( eq, {x(t),y(t)} );

    {x(t) = _C1 sin(t) + _C2 cos(t), y(t) = _C1 cos(t) - _C2 sin(t)}

Z warunkiem początkowych wygląda to tak:

> ini := {x(0) = 0, y(0) = 1};

             ini := {x(0) = 0, y(0) = 1}
> dsolve( eq union ini, {x(t),y(t)} );

            {x(t) = sin(t), y(t) = cos(t)}