Maple :: różniczkowanie

Pierwsza pochodna

W celu wyznaczenia pochodna z zależności f będącej funkcją zmiennej x po tej zmiennej x należy użyć funkcji diff(f,x), na przykład:

> diff((x+1)^2/(2*x-x),x);

                        2
               2 (x + 1)  (x + 1)
               --------- - --------
                 x      2
                      x

Druga pochodna

> diff((x+1)^2/(2*x-x),x$2);

                          2
                4 (x + 1)  2 (x + 1)
             2/x - --------- + ----------
                  2      3
                 x      x