Maple :: inne

rand() — zwraca 12-cyfrową liczbę losową

length(expr) — zwraca długość wyrażenia expr: jeżeli jest to wyraz (ciąg znaków), to zwraca ilość znaków; jeżeli jest to liczba całkowita, to zwraca ilość cyfr

restart — restart programu Maple i przejście do takiej postaci, jaka jest tuż po jego uruchomieniu.

simplify(%) — prośba o uproszczenie wyniku ostatniego obliczenia.