hobby

obszar 1

sztuka prezentacji

retoryka

mowa ciała

Efekty

obszar 2

informatyka

programowanie

web usability

Efekty

Podstawy programu Maple (poradnik do programu komputerowego służącego do wykonywania obliczeń symbolicznych)

Zegar (wygaszacz ekranu dla systemu MS Windows) – Licencja

obszar 3

typografia

komputerowy skład tekstu

Efekty

Specyfikacja „CSS Document” ↗︎ (arkusz stylów dokumentu drukowanego)

Inne