hobby

komunikacja międzyludzka

sztuka prezentacji

retoryka

mowa ciała

informatyka

programowanie

web usability

Podstawy programu Maple (poradnik do programu komputerowego służącego do wykonywania obliczeń symbolicznych)

Zegar (wygaszacz ekranu dla systemu MS Windows) – Licencja

grafika użytkowa

typografia

komputerowy skład tekstu

Specyfikacja „CSS Document” ↗︎ (arkusz stylów dokumentu drukowanego)