do­świad­cze­nie

Obecnie

  • asystent Zarządu (Executive Assistant),
  • administrator biura (Office Manager),
  • administrator IT (IT Administrator),
  • administrator bezpieczeństwa informacji (Information Security Administrator).

Poprzednio

  • kierownik projektu — opracowanie podstaw do reaktywacji zawodu „technik nukleonik” na rzecz polskiej energetyki jądrowej,
  • autor książek — wydane 3 tytuły,
  • popularyzator i szkoleniowiec (wykłady, szkolenia, warsztaty, seminaria, festiwale nauki, uniwersytety dla dzieci i dla dorosłych, imprezy okolicznościowe): fizyka, technologia, informatyka, retoryka, sztuka prezentacji — łącznie ponad 12 600 odbiorców działań edukacyjnych.

2015 r.

mgr. zarządzania, spec. zarządzanie kryzysowe

Wydział Zarządzania

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

2006 r.

mgr. fizyki, spec. fizyka jądra atomowego

Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski w Warszawie