Podstawy programu MAPLE

21. Tabele i tablice

21.1. Tabele

21.1.1. Definicja tabeli

Tabelę definiuje się przy pomocy funkcji table([lista]) gdzie lista zawiera pary: index=wartość, na przykład polecenie:

> t:=table([a=1,b=2,c=3]);

            t := table([c = 3, b = 2, a = 1])

tworzy tabelę:

a1
b2
c3

21.1.2. Dodawanie pozycji do tabeli

> t[e]:=5;

                  t[e] := 5

> print(t);

           table([c = 3, e = 5, b = 2, a = 1])

21.1.3. Odczytywanie wartości z tabeli

Aby odczytać jaka wartość jest przypisana w tabeli do litery "a" należy wpisać:

> t[a];

                    1

Jeżeli spróbujemy odczytać wartość nieistniejącą w tabeli (np. liczbę odpowiadającą literze "d") uzyskamy:

> t[d];

                   t[d]


21.2. Tablice

Tablicę w programie MAPLE definiuje się przy pomocy instrukcji array jak następuje:

21.2.1. Tablice jednowymiarowe

> v:=array(1..3);

              v := array(1 .. 3, [])

> print(v);

               [v[1], v[2], v[3]]

21.2.2. Tablice dwuwymiarowe

> v:=array(1..2,1..2);

            v := array(1 .. 2, 1 .. 2, [])

> print(v);

               [v[1, 1]  v[1, 2]]
               [         ]
               [v[2, 1]  v[2, 2]]

21.2.3. Dostęp do komórek tablicy

> for i from 1 to 2 do
for j from 1 to 2 do
v[i,j]:=i*j*5
od od;

> print(v);

                 [ 5  10]
                 [    ]
                 [10  20]

> v[2,2];

                   20

[koniec]