Podstawy programu MAPLE

2. Stałe

W programie MAPLE zdefiniowanych jest domyślnie kilka stałych. Oto one (w kolejności alfabetycznej):

bernoulli(n)
n-ta liczba Bernoulli'ego
Catalan
stała Catalan'a, 0.9159655942..., zdefiniowana jako: sum((-1)^i/(2*i+1)^2,i=0..infinity)
euler(n)
n-ta liczba Euler'a
exp(1)
podstawa logarytmów naturalnych, e = 2.718281828...
fibonacci(n)
n-ta liczba Fibonacci'ego Fn, wyznaczona z zależności rekurencyjnej Fn = Fn-2 + Fn-1 gdzie F0=1 oraz F1=1. Użycie tej funkcji wymaga załadowania pakietu combinat (with(combinat))
gamma
stała Euler'a, γ = 0.5772156649..., zdefiniowana jako: limit(sum(1/i, i=1..n) - ln(n), n=infinity)
I
jednostka urojona i2 = -1
infinity
nieskończoność
-infinity
minus nieskończoność
Pi
π = 3.141592654...
[koniec]