Podstawy programu MAPLE

11. Składanie funkcji

11.1. Operator @

Operator @ reprezentuje złożenie dwóch funkcji: jeżeli f i g są funkcjami, to złożenie (f@g)(x) jest obliczane jako: f(g(x)). Na przykład:

> f:=x->(4*x-2)/(7*x+1); g:=x->(x+2)/(4-7*x);

                     4 x - 2
                f := x -> -------
                     7 x + 1

                     x + 2
                g := x -> -------
                     4 - 7 x

> (f@g)(x);

                 4 (x + 2)
                 --------- - 2
                 4 - 7 x
                 -------------
                 7 (x + 2)
                 --------- + 1
                 4 - 7 x

> simplify(%);

                    x

> (g@f)(x);

                 4 x - 2
                 ------- + 2
                 7 x + 1
                ---------------
                  7 (4 x - 2)
                4 - -----------
                   7 x + 1

> simplify(%);

                    x

Z tego przykładu widzimy, że złożenie f@g jest równe złożeniu g@f, czyli możemy powiedzieć, że funkcje f i g są wzajemnie odwrotne.


11.2. Operator @@

Symbol @@ reprezentuje wielokrotne złożenie funkcji. Jeżeli f jest funkcją, to (f@@n)(x) odpowiada n-krotnemu złożeniu funkcji f: f(f(...f(x)...)) = f(5)(x)

[koniec]